miércoles, 2 de octubre de 2013

Quina és la funció del periodista?Pot ser abans de començar aquesta carrera hauria respost alguna cosa una mica diferent del que ara diria si em proposen aquesta pregunta. Però, en aquest moment, sento començar a tenir clar que es tracta d’alguna cosa més que fer servir correctament les eines del llenguatge mentre viatges arreu del món coneixent gent important. El que ara identificaría com la gran utilitat del periodisme és la capacitat de donar llibertat a la nostra societat a partir d’un bé tan essencial com és la informació. Per aquest motiu, la tasca del periodista conté un alt grau de responsabilitat, està en les seves mans la capacitat d’interpretar la realitat que tots compartim de manera que sigui entenedora a ulls de qualsevol públic. Precisament, en això consisteix també aquesta professió, en eliminar, d’alguna manera, els desnivells socials per tal de permetre a qualsevol persona saber quin és el context que l’envolta en temps real, creant així una opinió en base a com li puguin afectar aquests esdeveniments. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario