miércoles, 30 de octubre de 2013

Pràctica: criteris de selecció de notícies


La pràctica d'avui consistia en fer una tria de noticies per configurar la portada d'un diari. Totes les notícies eren d'agència i tractaven temes diferents: política, societat, economia, esports, cultura, comunicació... Així que, el primer que hem fet ha estat , separats en grups de dos o tres persones, classificar-les en seccions per tal de trobar la notícia més “forta” de cada tema. En posar les nostres idees en comú hem descobert bastantes coincidències. Finalment, com que havíem de triar sis notícies, hem decidit escollir la que reunia el major nombre de criteris de cada secció per tal de que la portada fos variada i tengués l'interès informatiu adient. Com a resultat, la notícia que ha quedat en primer lloc a la portada ha estat una que ens informava sobre la sortida de la recessió d'Espanya. Aquesta reunia els requisits de genericitat, ja que afecta a tota la població espanyola; la de significativitat, en ser un tema relacionat amb la crisi, que interessa a la gran majoria d'espanyols i altres persones que no són del nostre país com, per exemple, inversors. Aquesta noticia també acomplia el criteri de proximitat, en ser un fet relatiu al nostre territori; i la novetat, ja que aporta un fet nou sobre el tema de la crisi econòmica.

A partir d'aquesta activitat, hem pogut comprovar que no és fàcil triar que és allò que interessarà més a la gent, ja que cada criteri sembla correspondre a un tipus d'interès diferent, essent alguns d'ells conceptes oposats. Així, tot i voler preservar l'objectivitat i la voluntat d'oferir una informació variada, els interessos del lector s'imposen per davant de tot. El pensament imperant, inevitablement, és el que ens fa demanar-nos “qui comprarà un diari que té per portada...?”. Per molt que ens sembli convenient informar a la població d'un fet, si aquest no atreu l'atenció en forma d'algun dels criteris estudiats, el nostre diari no aconseguirà imposar-se al mercat.


Un dels exemples que m'han portat a treure aquestes conclusions ha estat la indecisió a l'hora de col·locar dues notícies d'esport a la portada, ja que totes dues gaudien d'una gran rellevància: el clàssic Barça-Madrid i Vettel com a campió del món per quarta vegada. Tot i que els esports no siguin un afer que afecti de manera directa en la nostra vida, si que poden arribar a atreure grans masses de la població pel seu vincle sociocultural o per la seva consonància. Aquesta darrera simbolitza el criteri que deixa més clara la importància que té el que els lectors volen llegir, moltes vegades més enllà de la vàlua objectiva de la informació.  

No hay comentarios:

Publicar un comentario